PROBLEM IMOBILIZERJA

UspeŇ°no odpravimo vse napake povezane z delovanjem imobilizerja.